pura-coaching-bladeren-5

De diepgaande verwerking in het brein

pura-coaching-hsp-brein-denken

Het HSP brein werkt anders

Het hoofdkenmerk van hoogsensitiviteit is de diepgaande verwerking van informatie in het brein. De zintuigelijke informatie die een HSP waarneemt wordt op een andere, diepere, grondige manier verwerkt. Deze diepgaande verwerking brengt als voordeel mee dat een HSP informatie oppikt die aan anderen voorbij gaan. Het zorgt ervoor dat ze goed werk leveren en weinig fouten maken. Sinds Elaine Aron HSP op de kaart zette is er veel onderzoek gedaan naar de werking van het HSP-brein. Onderzoeken met een fMRI scan lieten o.a. zien dat HSP bij het uitvoeren van bepaalde taken meer hersengebieden gebruiken.

Tijdens de diepgaande verwerking wordt er nagedacht over mogelijke risico’s, opties, scenario’s, consequenties. Het hoogsensitieve brein blijft bij het voorbereiden of uitvoeren van een taak, het aangaan/betreden van nieuwe situaties of het zoeken naar een oplossing puzzelen totdat het juiste stukje gevonden is die het plaatje compleet maakt.
Dit moment noemt Elaine Aron het pause-tot-check-system (pauzeren om te controleren). Het is een moment waarin allerlei afwegingen worden gemaakt. Deze diepe, complexe manier van denken zorgt ervoor dat HSP weinig fouten maken, goed werk leveren en weinig impulsief gedrag vertonen.
De diepgaande verwerking in het brein maakt dat er meer tijd wordt gevraagd om de informatie die binnenkomt te verwerken. Mensen met de eigenschap hoogsensitiviteit denken dus anders/complexer, wat maakt dat ze door de omgeving nog wel eens worden gezien als moeilijke mensen die over de meest eenvoudige zaken veel te ingewikkeld doen.

Het hoogsensitieve brein is in staat snelle verbindingen te leggen. Hierbij zoom je uit op de situatie. Je gaat er als het ware als een helikopter boven hangen waardoor je een goed zicht hebt op alle facetten. Vanuit deze positie heb je zicht op informatie uit het verleden en het heden die je razendsnel kunt omzetten in een toekomstige voorspelling.

In de praktijk

Donna werkt op een woonhaven voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de verbouwwerkzaamheden aan haar woning komt Donna lelijk ten val waardoor ze 2 maanden uitvalt op haar werk. In die tijd worden de voorbereidingen getroffen voor een reorganisatie op de werkvloer. De samenstelling van de groepen bewoners wordt hierbij gehergroepeerd. Kort nadat Donna haar werkzaamheden weer heeft opgepakt krijgt ze tijdens een vergadering de lijst van de nieuwe indeling onder ogen. Enigszins verbaasd vraagt ze haarcollega’s waarom Trees in groep B zit. Haar collega’s kijken haar met de nodige vraagtekens aan: ‘’Wat bedoel je?’’ Donna gaat in haar uitleg dieper in op Trees haar persoonlijkheid, op haar interesses en favoriete bezigheden. Ze ziet dat in de groep waar Trees is ingedeeld geen enkele gedeelde overeenkomsten zijn. Trees hoort niet in groep B, ze komt volgens Donna veel beter tot haar recht in groep A. Haar collega’s luisteren aandachtig en kunnen nadien niet anders concluderen dan dat Donna gelijk heeft.

Moeilijke denkers

Hoewel deze manier van denken je ontzettend veel voordeel biedt zul je als HSP ook wel eens te maken krijgen met uitspraken als:

  • Doe toch niet zo moeilijk
  • Bij jou gaat het ook altijd ingewikkeld
  • Je denkt veel te veel na (is ook zo)
  • Laat het toch gewoon los
  • Maak je niet zo druk
  • Neem toch gewoon een beslissing

Uit onderzoek is gebleken dat HSP bij het uitvoeren van bepaalde taken meer hersengebieden gebruiken. Je brein is dus hard aan het werk. De diepgaande verwerking in het brein zorgt ervoor dat je in vergelijking met anderen na actie ook vermoeider bent en dus eerder een moment van rust moet in lasten. Doe je dat niet? Dan ontstaat overprikkeling.