pura-coaching-bladeren-7

HSP & Hoogsensitieve-HSS kenmerken

pura-coaching-ellen-stoppels-wandelcoaching-training-mentaal-psychologie-friesland-drenthe-2-vk

‘’Geen enkel mens beleeft het leven op dezelfde wijze, zo ook de HSP/HSS niet’’

Opsporingsbericht

De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Op vrijdagavond jl. ontstond er, op een voor de politie nog onbekende locatie, een incident plaats die door omstanders word omschreven als bijzonder, opmerkelijk en enigszins bevreemdend. Op basis van getuigenissen heeft de politie getracht een profielschets te maken van de verdachte.

 • Het betreft een vrouw maar het kan ook een man geweest zijn
 • De huidskleur liet zich niet tekenen door een bepaalde kleur
 • Er bestaan nog onduidelijkheden over het postuur en leeftijd, zo ook over de haarkleur en schoenmaat
 • De politie heeft een taalkundige ingeschakeld, die op basis van geluidsopnames, het land van herkomst tracht te achterhalen
 • Verder viel op dat het voorval bijna conflict-loos verliep, de verdachte maakte een empathische indruk en nam alle tijd om de beste vluchtroute te kiezen

Het verdere signalement kan de politie niet anders formuleren als typisch en samen te vatten in de volgende woorden:

• Nauwkeurig
• Prosociaal
• Intuïtief
• Rechtvaardig
• Origineel
• Creatief
• Complex
• Fantasie
• Perfectionistisch

• Verantwoordelijk
• Doorzetter
• Helicopterview
• Out-of-the-box denken
• Nieuwsgierig
• Verbeeldingskracht
• Kunstzinnig
• Dier, mens en natuur lievend

De autoriteiten tasten volledig in het duister, zeker nu na eerste onderzoek ook duidelijk contrasterende kenmerken naar buiten zijn gekomen die door een speciaal rechercheteam als volgt zijn samengevat:

 • Overprikkeling – Verdachte ging volledig door het lint toen er schijnwerpers op hem werden gezet en de uniformdragers druk uitoefenden om, middels een megafoon, in gesprek te komen
 • Onderprikkeling – Verdachte weigerde elke vorm van communicatie/onderhandeling omdat deze, naar eigen zeggen, kwalitatief gezien inhoudsloos was
 • Emotionele overreactie – Verdachte overschreeuwde de situatie en begon wild om zich heen te meppen, dit terwijl hier geen enkele redelijke aanleiding toe was
 • Piekeren – Verdachte trok zich tijdens dit hele circus regelmatig terug waarbij de denkfrons op het voorhoofd dramatische vormen aannam

Het hoofdkantoor draait overuren om te achterhalen met wie of wat zij te maken hebben. Er is een gedragswetenschapper uit Kulumidhara komen overvliegen nu naast het bovenstaande profiel zaken zijn ontdekt die nog meer verwarring veroorzaken. In eerste instantie werd aangenomen dat de recherche te maken had met een zeer bedachtzaam persoon die met een rustige houding en in een gestructureerde omgeving goed benaderbaar was. Echter op het moment suprême ontwaarde zich een tegenstrijdigheid die zij met al hun kennis en kunde niet konden linken aan welk profiel dan ook.

 • In de jacht op, maakte de verdachte een aantal, op het oog ziende, gevaarlijke manoeuvres waarvan hij of zij zichtbaar leek te genieten. De gedragswetenschapper verondersteld dat we te maken hebben met iemand die kickt op nieuwe ervaringen en avontuur, en uitdaging veelalervaart als eentoestand van flow die gebruikelijk wordt beloond met shotjes dopamine
 • De gedragswijsneus attendeerde de lokale autoriteiten erop dat dergelijk gedrag bij hetzelfde soort kan ontsporen in ontremming. Door het nemen van een niet lichaamseigen drugs of andere geest/genotsverruimende zaken. Het uithangen van de feestbeest of het inruilen van het sportschool abonnement voor een knipkaart van de casino behoort eveneens tot de opties waarmee dit type zichzelf in een staat van euforie brengt. Een soort kunstmatig aangezwengelde flow die ze nodig hebben om zich even te onttrekken aan verveling.

Het mag de lezer inmiddels duidelijk zijn dat we hier te maken hebben met een ongrijpbaar, niet in hokjes te proppen, uniek persoon. Een Special Force team buigt zich inmiddels over de zaak want een type mens als deze wil je niet te lang los laten lopen in een beschaafde en omkaderde maatschappij. Ze brengen onrust met zich mee, ze verdiepen zich in zaken van het leven aan zich, terwijl de meesten mensen al onrustig worden bij het idee daarover. Verder kijken ze graag verder dan hun neus lang is, nieuwsgierig als ze zijn boren ze net even iets meer aan en brengen ze het geen ze opgegraven hebben razendsnel in verband met eerdere opgedane ervaringen. Ze denken vaak zo diep na dat de meesten van u en ik daar kramp van zouden krijgen en ons geduld, waarvan we zo ons best hebben gedaan om deze uit de samenleving te bannen, weleens een omslag zou kunnen krijgen die ons doet vertragen. Ze omringen zich graag met de natuurlijke elementen van het leven die hen een gevoel van vrijheid geven en zoeken vaak verbinding met het spirituele. Hetgeen natuurlijk haaks staat op de schermpjes, prestatie, consumeren en andere hokjespolitiek die wij als burgers nastreven. Het schijnt dat dit type mens het goed doet wanneer er een duidelijke balans is tussen rust en actie, dit is echter een vorm van leven die enorm schadelijk kan zijn voor onze samenleving. Rusten doen we immers, zolang de arbeid het toelaat, bij nacht en met het veelvuldig samenkomen op yogamatjes, meditatieretraites, stiltewandelingen en andere spirituele hoogstandjes ontstaat er een serieuze dreiging voor ons financieel stelsel om maar te zwijgen over wat het met ons aanzien doet.

Daarnaast zijn ze zo bezig met het in het oog houden van ieders belang dat dit wel eens bijzonder verstikkend kan werken voor mensen die op dit moment bezig zijn met de persoonlijke transformatie ‘’Ik eerst’’. Ze kennen net als u en ik (irreële) angsten maar in tegenstelling tot ons willen ze daar over praten. U weet dat wij voor dergelijke problematiek de firma ‘’Doofpot’’ hebben ingehuurd en die zijn duur genoeg, laten we ons geld niet verkwisten. Bij het lezen van de omschrijving zult u begrijpen dat we er alles aan doen om de verdachte zo snel mogelijk op te sporen. Ik wil u erop wijzen dat er een gedegen vermoeden bestaat dat de verdachte niet alleen opereert maar zich ophoudt in een groep die naar schatting 15 tot 20% van de bevolking beslaat. Wetenschappers hebben inmiddels laten weten dat hun brein anders werkt en hoewel dit geen bedreiging voor onze mensheid is wil ik u er toch voor waarschuwen dat er een  kans bestaat dat u eentje tegen het lijf loopt die, alvorens u het zelf hebt bedacht, weet wat u nodig heeft. Zij benoemen dit als intuïtie, een fenomeen die weliswaar niet schadelijk lijkt te zijn maar toch nader onderzoek nodig heeft om onze maatschappij te behoeden voor allerlei disproportionele uitspattingen van zweverigheid. Komt u er eentje tegen of hebt u het vermoeden dat u met eentje samenleeft? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de plaatselijke politie, dit kan uiteraard anoniem.

Met vriendelijke groet,

H.S.P van der Waarheid

‘’Je dagdromen verschuilen je diepste wensen’’