pura-coaching-blad-6

Hoogsensitiviteit

Een uitdagende gave

Hoogsensitiviteit is een aangeboren eigenschap die zich kenmerkt door de intense waarneming van prikkels en de diepgaande verwerking daarvan in het brein. Hoogsensitieve mensen hebben een gevoeliger zenuwstelsel waardoor ze in staat zijn meer op te merken. Dit betreft niet alleen geuren, geluiden of licht, ook zijn ze in staat emoties van anderen, sferen en subtiele veranderingen waar te nemen. In al zijn eenvoud zou je kunnen zeggen dat een hoogsensitief persoon een soort van filter mist waarmee hij of zij de toegestroomde prikkels (informatie) voorsorteert. Hoogsensitieven beleven hierdoor de wereld om zich heen intenser dan wel anders dan niet of minder sensitieve mensen. 

“Het zijn juist de mensen die buiten de lijntjes kleuren die tot grootse dingen komen’’

hsp of hoogsensitieve-hss

Naar schatting is een vijfde deel van de bevolking hoogsensitief. De grootste groep noemen we de HSP (Highly Sensitive Person), een klein deel daarvan (30%) valt onder de Hoogsensitieve-HSS (High Sensation Seeker). Wat beidde groepen overeenkomen is de intense waarneming van prikkels en de diepgaande verwerking daarvan in het brein. Zowel de hoogsensitieve-HSS als de HSP handelen vanuit een grote mate van bedachtzaamheid waarin risico’s nauwkeurig worden afgewogen, het zogenoemde pause to check systeem. In dit moment worden de te nemen stappen of beslissingen grondig verwerkt en de best mogelijke optie gecreëerd. De hoogsensitieve-HSS zal echter eerder actie ondernemen die leiden naar verandering en uitdaging. De HSP is prikkelmijdend en verkeerd het liefst in een rustige, gestructureerde omgeving. De hoogsensitieve-HSS  is daarentegen juist prikkelzoekend, staat graag in contact met anderen en wil nieuwe wisselende ervaringen opdoen. Volgens de theorie van Marvin Zuckerman heeft de HSS 4 kenmerken:  


Binnen de hoogsensitieve-HSS zijn twee systemen actief. De één vertegenwoordigd de HSP kant die graag zorgvuldig en bedachtzaam is. Er wordt diep nagedacht over het uitwerken van en de eventuele gevolgen van de te nemen actie. Deze kant wil goed doen en weegt nauwkeurig af. Het andere systeem is de HSS-kant en die wil graag ervaren, ondernemen en beleven. Het is de avontuurlijke kant van de HSP die de ervaring aan zich als een ‘beleving’ ervaart. Deze zijde floreert in het doen. Creëren is niet alleen denken en afwegen maar ook gaan met die banaan. De twee systemen voelen als innerlijke tegenstrijdigheden. De één geeft gas en de ander staat op de rem. Het zijn mensen die floreren bij nieuwe (complexe) ervaringen die hen uitdagen alle van nature verkregen kwaliteiten in te zetten om tot een oplossing/product te komen. Daar waar het aan ruimte of uitdaging ontbreekt om alle vaardigheden in te zetten zal een hoogsensitieve-HSS zich al snel gaan vervelen en ligt onderprikkeling op de loer. Dit geldt zowel voor werk- als sociaalverkeer.

''Het gaat er niet om wat je overkomt maar hoe je er mee omgaat"

pura-coaching-blad-3

een zoektocht

”Anders” voelen

Door de intense waarneming van prikkels en de diepgaande verwerking daarvan in het brein zijn hoogsensitieve mensen gevoeliger voor stress. Dit vraagt van hen het leven zo uit te balanceren dat er naast actie voldoende tijd wordt gereserveerd voor herstel en rust. Veel HSP gaan op zoek naar antwoorden wanneer zij vastlopen in het leven. Een terugkerende burn/bore-out, het ervaren van innerlijke tegenstrijdigheden, een ingrijpende gebeurtenis of het gevoel van ”anders” zijn is vaak de aanleiding hun leven eens grondig te bezien.

In de zoektocht naar wat ‘anders’ dan precies inhoudt stuiten ze nog al eens op onbegrip door de omgeving. Zeker de wat oudere HSP hebben vaak een lange weg afgelegd voordat ze begrepen waarom ze zijn zoals ze zijn. Weten dat je hoogsensitief bent geeft je de mogelijkheid inzicht te krijgen in je eigenschap. Weten hoe het werkt, waarom je doet wat je doet en voelt wat je voelt is de kennis die nodig is om je leven op een wijze in te richten die jou goed doet. Hierdoor krijg je meer evenwicht en rust en kun je optimaal genieten van de vele talenten die je eigenschap met zich meebrengt.