pura-coaching-bladeren-3

Wandelcoaching

Al wandelend coachen

Wandelcoaching is het al wandelend in gesprek gaan. Het is een vorm van coaching die tegenover de traditionele praktijkvorm een aantal bijzondere voordelen biedt. 

Diverse wetenschappelijke studies tonen aan dat het wandelen in de natuur een enorme boost geeft aan je mentale gesteldheid. Tijdens een wandeling in een natuurgebied wordt er dopamine en serotonine aangemaakt. Deze gelukshormonen hebben een positieve invloed op ons gevoel van geluk. Mensen die zich regelmatig ophouden in de natuur ervaren meer positieve emoties. Ze hebben meer zelfvertrouwen wat weer van invloed is op de eigenwaarde en zelfbeeld.

''Persoonlijke ontwikkeling is een pad waarin je steeds weer op zoek gaat naar datgene waar je ten diepste naar verlangt''

De positieve psychologie

De positieve psychologie is een tak binnen de psychologie waarbij de focus ligt op wat goed gaat. In plaats van op de klachten, richten we ons hierin op de krachten (sterke kanten, goede eigenschappen) en hoe je dit verder kunt uitbouwen. De positieve psychologie kent een aantal krachtige spelers die je helpen jezelf te onderzoeken om het beste uit jezelf te halen. Binnen alle diensten word je begeleidt door een aantal van deze spelers: hoop, veerkracht, flow, nieuwsgierigheid, dankbaarheid, vertrouwen, verbondenheid, optimisme en spiritualiteit.

Wat is positieve psychologie niet? Alles goed praten wat krom is, weglachen of afdoen met: ”Geen zorgen, het komt wel goed!” Door je tegenslagen op een overdreven positieve manier te benaderen ontken je de realiteit en zeg je eigenlijk dat er geen ruimte is voor negatieve emoties als verdriet, wanhoop, frustratie of angst. Binnen de positieve psychologie mag alles er zijn maar leer je om op een positieve, oplossingsgerichte wijze naar je tegenslagen te kijken.

Zelfkennis is de basis voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Deze kennis omvat het inzicht hebben in eigen identiteit (persoonlijkheid), waarden, overtuigingen, sterke en zwakke kanten, kwaliteiten, competenties, interesses, ambities en gedragingen. Zelfkennis is een ontdekkingsreis die je binnenin jezelf maakt. Op deze reis bezie je je eigen denkwijze, overtuigingen, gedrag, patronen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Je zelf leren kennen, wie jij van nature bent maakt dat je eigenaarschap krijgt over je leven. Vanuit deze kennis kun je je leven vorm geven op de manier waar jij ten diepste naar verlangt.  

‘’Geloof niet alles wat je denkt’’

Bewustwording

Bewust worden is een proces die je kunt vergelijken met het afpellen van een ui. Laagje voor laagje ga je van wie je denkt te moeten zijn (overtuigingen) naar wie je in essentie bent. Deze ontdekkingstocht stelt ons in staat ons eigen verhaal te bezien, bij te sturen, te herschrijven. Wanneer je tot het inzicht komt dat deze mentale constructie niet is wie je werkelijk bent maak je de weg vrij naar verbinding met je gevoel, met je hart, naar wie jij van nature echt bent.

Vanuit een holistische benadering kijken we naar de mens als één geheel. Jou menszijn kun je zien als een systeem die uit 5 niveaus bestaat: fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. De ontdekkingsreis naar binnen vraagt om het inzicht dat alle niveaus met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Wanneer er op één van de niveaus een blokkade of ongemak is heeft dit invloed op het hele systeem.