pura-coaching-bladeren-3

Op ontdekkingsreis

Maak kennis met jezelf

Zelfkennis is de basis voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Deze kennis omvat het inzicht hebben in eigen identiteit (persoonlijkheid), waarden, overtuigingen, sterke en zwakke kanten, kwaliteiten, competenties, interesses, ambities en gedragingen.

Zelfkennis is een ontdekkingsreis die je binnenin jezelf maakt. Op deze reis bezie je je eigen denkwijze, overtuigingen, gedrag, patronen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Je zelf leren kennen, wie jij van nature bent maakt dat je eigenaarschap krijgt over je leven. Vanuit deze kennis kun je je leven vorm geven op de manier waar jij ten diepste naar verlangt. 

Bewustworden

Het bewustwordingsproces is als het afpellen van een ui, laagje voor laagje ga je van wie je denkt te (moeten) zijn naar wie je in essentie bent. Dit zelfonderzoek stelt ons in staat ons eigen ‘verzonnen’ verhaal te bezien, bij te sturen, te herschrijven. Wanneer je tot het inzicht komt dat deze mentale constructie niet is wie je werkelijk bent maak je de weg vrij naar verbinding met je gevoel, met je hart.

Met het doorlopen van de lagen stuiten we vaak op weerstand. Gaandeweg het leven hebben we ons dusdanig vereenzelvigd met de bestaande overtuigingen (ik ben niet goed genoeg), belemmerende gedachtegang (ik kan het niet), rollen en overlevingsstrategieën (pleasen, wegcijferen, perfectionisme) dat het soms moeilijk is om daar doorheen te kijken.

Afpellen is loslaten wat je niet meer dient en in dat proces ervaren we vaak angst, verdriet, onzekerheid, boosheid. In de stapjes die je daarin zet zul je echter geleidelijk aan merken dat er niets zo krachtig is als je pure essentie. Dit is wie ”IK” ben is dan geen rol, gedachte of overtuiging meer maar een staat van ”ZIJN”. Er kan dan van alles in je leven gebeuren maar daar in het centrum ben jij degene die bepaalt welk een invloed het op jou heeft. Dat is wat we bedoelen met innerlijke kracht.

pura-coaching-hsp-hss-overprikkeling-wandel-coaching-ellen-stoppels-zelf-ontwikkeling-bewustwording-groningen

‘’Kijk diep in de natuur, en dan zul je alles beter begrijpen’’

Vanuit een holistische benadering kijken we naar de mens als één geheel. Jou menszijn kun je zien als een systeem die uit 5 niveaus bestaat: fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. De ontdekkingsreis naar binnen vraagt om het inzicht dat alle niveaus met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Wanneer er op één van de niveaus een blokkade of ongemak is heeft dit invloed op het hele systeem. 

Wanneer je een vervelende dag op kantoor hebt gehad zullen je gedachten aan deze dag negatief gekleurd zijn (mentaal). Je lichaam reageert hierop met spanning in de schouders of hoofdpijn (fysiek). Ook je stemming heeft hieronder te lijden. Je bent sneller geïrriteerd/prikkelbaar (emotioneel). Door de narigheid op kantoor voel je je moe (energetisch). In plaats van nog even te gaan sporten plof je in de avond uitgeput op de bank. Wanneer vervelende dagen een terugkerend iets is, kun je jezelf afvragen of er niet meer is, is dit alles? (spiritueel). Een vervelende dag op kantoor of iets anders wat je dwars zit, waar je verdriet van hebt of onzeker over bent brengt dus je hele systeem uit balans. Binnen de coaching besteden we aandacht aan alle niveaus.