pura-coaching-bladeren-4

Ellen Stoppels

Vanaf het begin

Mijn naam is Ellen Stoppels. Sinds 2022 ben ik eigenaar van Pura Coaching. 

Mijn werkzame leven begon als kraamverzorgster. Hoe waanzinnig mooi dit beroep ook is, de carrière die mij destijds de meeste voldoening gaf was thuis, als full-time moeder en huisvrouw. Nadat de jongste naar het voortgezet onderwijs ging heb ik mijn baan in de zorg weer opgepakt. Allereerst in de thuiszorg en de laatste vijf jaren als ZZP-er in de palliatieve zorg. In deze stap naar zelfstandigheid ontstond de wens om mijn eigen bedrijf te starten.

De voorliefde voor het gesprek loopt als een rode draad door mijn leven. Ik hou van de diepzinnigheid, van wat ons bezighoudt en waarom wij doen wat we doen. De laatste jaren in de palliatieve zorg zijn van wezenlijk belang geweest om van die voorliefde mijn vak te maken. De gesprekken aan het sterfbed zijn zo waardevol geweest. De wijsheid die je hoort als het leven eindigt draagt een boodschap voor iedereen. ”Leef je leven zoals jij wilt dat het gaat!” 

De 'mens' achter het verhaal

We hebben allemaal een verhaal en beleven het ieder op onze eigen unieke wijze. Hoewel ik altijd ergens heb geweten dat ik ‘anders’ was maakte ik pas op middelbare leeftijd de verdiepingsslag in mijn eigen verhaal. Ik ben een HSP met een avontuurlijke kant. Een prachtige mooie eigenschap waarvan ik inmiddels, door onwetendheid en disbalans, ook de schaduwzijde heb gezien. 

In de hoogsensitieve-HSS zijn twee systemen actief. De één wil nieuwe ervaringen opdoen, vindt het heerlijk om onder mensen te zijn en gaat graag nieuwe uitdagingen aan. Het andere systeem zet hier de rem op, die denkt diep na over de te nemen stappen, heeft tijd nodig om te verwerken, om tot de best mogelijke optie te komen en sluit zich na gedane arbeid het liefst af om tot rust te komen. Binnen deze innerlijke tegenstrijdigheden sloeg de weegschaal door en werd het tijd om mijn eigen verhaal te bezien. 

Verbinding – Vertrouwen – Versterken

Wanneer we vastlopen dringen zich een aantal vragen op: ”Wie ben je?” en ”Wat heb je nodig?” Om tot een antwoord te komen is het nodig de verbinding met jezelf te maken. Dat klinkt eenvoudig maar op het moment dat je die verbinding zoekt kom je er maar al te vaak achter hoe vast je zit in geconditioneerde gedachten en overtuigingen. Leef je je leven zelf of wordt die bepaalt door de omgeving? Het is een uitdagende zoektocht die van je vraagt (opnieuw) te vertrouwen in jezelf, in wat jij wilt, in wat jij nodig hebt. We hebben allemaal onze eigen prachtige kwaliteiten en positieve eigenschappen. Dat we deze soms niet meer zien heeft vooral te maken met de rumoerigheid in het leven. De focus ligt op de buitenkant, op wat je denkt wat er van je verlangd wordt. Binnen mijn eigen verhaal en de coaching ligt daar de grootste kracht. Het (her) ontdekken van je kwaliteiten en mooie eigenschappen versterken je zelfvertrouwen, dragen bij aan zelfsturing en een gezond positief zelfbeeld. Zoals het van nature bedoeld is en zoals jij wilt dat je leven gaat.

“Wees niet bang een stap te zetten want stilstaan is je grootste vrees’’

Ellen Stoppels

mijn drijfveren

Het (op)nieuw verbinden

Mijn passie voor het coachwerk is een samenspel van willen ondernemen, ontwikkelen, verbinden en de uitdaging aangaan om middels mijn eigen creativiteit, verbeeldingskracht, intuïtie en inzichten van waarde te kunnen zijn voor mensen die het soms even nodig hebben dat er iemand met hen meewandelt. Mensen die om welke reden dan ook niet meer synchroon lopen met waar ze echt gelukkig van worden. Ik ben een buitenmens, het bos als praktijk is een bijzondere mooie ervaring. De natuur, de beweging die we er maken geeft direct ontspanning en leidt tot verrassende heldere inzichten. Verbinding – Vertrouwen – Versterken liggen aan de basis van de wijze waarop ik coach. De mens achter het verhaal zien en tot ware bloei laten komen, dat is waar het om gaat.

Naast het coachen vind ik het heerlijk om te wandelen, lezen, tuinieren, creatief bezig zijn en te schrijven. Met een gezonde dosis humor en een open mind roer ik graag in wat wij noemen: ‘’Het gewone dagelijkse leven.’’ Schrijven werkt helend en nodigt uit tot zelfreflectie. Het is, net als wandelen, meditatie, yoga, bidden, dansen, healing, zingen en creatief bezig zijn, een vorm die ons zelfhelend vermogen wakker schudt. Middels mijn blogs laat ik je een stukje met mij meewandelen in de hoop een herkenning te bewerkstelligen waarin je een gevoel van verbinding mag ervaren.

Groetjes Ellen

 

opleiding & cursus