pura-coaching-bladeren-4

Over ellen

Vanaf het begin

Mijn naam is Ellen Stoppels. Sinds 2022 ben ik de eigenaar van Pura Coaching. 

Mijn werkzame leven begon als kraamverzorgster. Hoe waanzinnig mooi dit beroep ook is, de carrière die mij destijds de meeste voldoening gaf was thuis, als full-time moeder en huisvrouw. Nadat de jongste naar het voortgezet onderwijs ging heb ik mijn baan in de zorg weer opgepakt. De laatste vijf jaren als ZZP-er in de palliatieve zorg. In deze stap naar zelfstandigheid ontstond de wens om mijn eigen bedrijf te starten.

De voorliefde voor het gesprek loopt als een rode draad door mijn leven. Ik hou van de diepzinnigheid, van wat ons bezighoudt en waarom wij doen wat we doen. De laatste jaren in de palliatieve zorg zijn van wezenlijk belang geweest om van die voorliefde mijn vak te maken. De gesprekken aan het sterfbed zijn zo waardevol geweest. De wijsheid die je hoort als het leven eindigt draagt een boodschap voor iedereen. ”Leef je leven zoals jij wilt dat het gaat!” 

“Wees niet bang een stap te zetten want stilstaan is je grootste vrees’’

De 'mens' achter het verhaal

We hebben allemaal een verhaal en beleven het ieder op onze eigen unieke wijze. Hoewel ik altijd ergens heb geweten dat ik ‘anders’ was maakte ik pas op middelbare leeftijd de verdiepingsslag. Ik ben een HSP met een avontuurlijke kant. Een prachtige mooie eigenschap waarvan ik inmiddels, door onwetendheid en disbalans, ook de schaduwzijde heb gezien. 

Binnen de hoogsensitieve-HSS zijn twee systemen actief. De één wil nieuwe ervaringen opdoen, vindt het heerlijk om onder mensen te zijn en gaat graag nieuwe uitdagingen aan. Het andere systeem zet hier de rem op, die denkt diep na over de te nemen stappen, heeft tijd nodig om te verwerken, om tot de best mogelijke optie te komen en heeft na inspanning rust nodig. Binnen deze twee sloeg de weegschaal door en werd het tijd om mijn eigen verhaal te bezien. 

 

Verbinden – Vertrouwen – Versterken

Het leuke van het leven is, is dat je elke dag opnieuw een kans krijgt om te leren, te ontwikkelen, je verhaal bij te stellen. Verbinden, vertrouwen en versterken staan als een stevig fundament onder mijn eigen wandelproces. Het heeft gemaakt dat ik mijn eigenschap opnieuw op waarde heb weten te brengen en volop kan genieten van de talenten. Het (her)ontdekken van de vele voordelen die hoogsensitiviteit met zich mee brengt, het uitdragen daarvan en de positieve waardering ervoor versterken je zelfvertrouwen, dragen bij aan zelfsturing en een gezond zelfbeeld. Zoals het van nature bedoeld is.

mijn drijfveren

Het (op)nieuw verbinden

Mijn passie voor het coachwerk is een samenspel van willen ondernemen, ontwikkelen, verbinden en de uitdaging aangaan om middels mijn eigen creativiteit, verbeeldingskracht, intuïtie en inzichten van waarde te kunnen zijn voor mensen die het soms even nodig hebben dat er iemand met hen meewandelt. HSP die niet meer synchroon lopen met waar ze echt gelukkig van worden. Ik ben een buitenmens, het bos als praktijk is een bijzondere mooie ervaring. De natuur, de beweging die we er maken geeft direct ontspanning en leidt tot verrassende heldere inzichten. Verbinden – Vertrouwen – Versterken liggen aan de basis van de wijze waarop ik coach. De mens achter het verhaal zien en tot ware bloei laten komen, dat is waar het om gaat.

Naast het coachen vind ik het heerlijk om te wandelen, lezen, tuinieren, creatief bezig zijn en te schrijven. Met een gezonde dosis humor en een open mind roer ik in wat wij noemen: ‘’Het gewone dagelijkse leven.’’ Schrijven werkt helend en nodigt uit tot zelfreflectie. Het is, net als wandelen, meditatie, yoga, bidden, dansen, healing, zingen en creatief bezig zijn, een vorm die ons zelfhelend vermogen wakker schudt. Middels mijn blogs laat ik je een stukje met mij meewandelen in de hoop een herkenning te bewerkstelligen waarin je een gevoel van verbinding mag ervaren.

Groetjes Ellen

opleiding & cursus