pura-coaching-bladeren-4

Ellen Stoppels

Vanaf het begin

Mijn naam is Ellen Stoppels. Sinds 2022 ben ik eigenaar van Pura Coaching. 

Mijn werkzame leven begon als kraamverzorgster. Hoe waanzinnig mooi dit beroep echter ook is, de carrière die mij destijds de grootste voldoening heeft gegeven was thuis, als fulltime moeder en huisvrouw. 

Nadat de jongste naar het voortgezet onderwijs ging heb ik mijn baan in de zorg weer opgepakt. Allereerst in de thuiszorg en de laatste vijf jaren als ZZP-er in de palliatieve zorg. In deze stap naar zelfstandigheid ontstond de wens om mijn eigen bedrijf te starten.

De voorliefde voor het gesprek loopt als een rode draad door mijn leven. Ik hou van de diepzinnigheid van het leven, van wat ons bezighoudt en waarom wij doen wat we doen. De laatste jaren in de palliatieve zorg zijn van wezenlijk belang geweest om van die voorliefde mijn vak te maken.

Eigenaarschap

Leef je leven zoals jij wilt dat het gaat

We hebben allemaal een verhaal en beleven het ieder op onze eigen unieke wijze. Hoewel ik altijd ergens heb geweten dat ik ‘anders’ was maakte ik pas op middelbare leeftijd de verdiepingsslag. Hoogsensitiviteit is een prachtige mooie eigenschap waarvan ik inmiddels, door onwetendheid en disbalans, ook de schaduwzijde heb gezien. 

Het leuke van het leven is, is dat je iedere dag opnieuw een kans krijgt om te leren, te ontwikkelen, je verhaal bij te stellen. Verbinden, vertrouwen en versterken staan als een stevig fundament onder mijn eigen wandelproces. Het heeft gemaakt dat ik mijn eigenschap opnieuw op waarde heb weten te brengen en volop kan genieten van de vele talenten die het met zich meebrengt. Het (her)ontdekken van de vele talenten die het met zich mee brengt, het uitdragen daarvan en de positieve waardering ervoor versterken je zelfvertrouwen, dragen bij aan zelfsturing en een gezond zelfbeeld. Zoals het van nature bedoeld is.

Eigenaarschap nemen over je leven is het belangrijkste wat ik destijds heb geleerd. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor wat je denkt en doet. Fijngevoeligheid is, zeker in een tijd waarin we gericht zijn op snelheid en prestatie, een uitdaging maar het geeft mij ook de juiste tools om mensen te coachen. Het bos als praktijk kwam, zoals ze dat zo mooi zeggen, op mijn pad. De natuur, de beweging die we er maken geeft direct ontspanning en leidt vaak tot verrassende heldere inzichten. De mens achter het verhaal zien en tot ware bloei laten komen, dat is waar het bij mijn coaching om gaat.

"Wees niet bang een stap te zetten want stilstaan is je grootste vrees’’

mijn drijfveren

Het (op)nieuw verbinden

Mijn passie voor het coachwerk is een samenspel van willen ondernemen, ontwikkelen, verbinden en de uitdaging aangaan om middels mijn eigen creativiteit, verbeeldingskracht, intuïtie en inzichten van waarde te kunnen zijn voor mensen die het soms even nodig hebben dat er iemand met hen meewandelt. Mensen die om welke reden dan ook niet meer synchroon lopen met waar ze echt gelukkig van worden.

Naast het coachen vind ik het heerlijk om te schrijven, met een gezonde dosis humor en een open mind roer ik graag in wat wij noemen: ‘’Het gewone dagelijkse leven.’’ Schrijven werkt helend en nodigt uit tot zelfreflectie. Het is, net als wandelen, meditatie, yoga, bidden, dansen, healing, zingen en creatief bezig zijn, een vorm die ons zelfhelend vermogen wakker schudt. Middels mijn blogs laat ik mensen een stukje met mij meewandelen in de hoop een herkenning te bewerkstelligen waarin ze een gevoel van verbinding mogen ervaren.

opleiding & cursus