pura-coaching-blad-6

individueel coaching

In harmonie met jezelf

Door te wandelen worden je zintuigen geprikkeld, je gedachtestromen komen tot rust waardoor je de harmonie met jezelf, met je gevoel kan herstellen. We staan soms even stil en kijken achterom om te bezien welke vaardigheden je al hebt ten aanzien van de problematiek die je ervaart en welke je nog verder moet ontwikkelen om door te stappen.

In de beweging die wij maken heeft de natuur een ondersteunende functie die ons een spiegel voorhoudt waardoor we makkelijker tot nieuwe inzichten kunnen komen. De kracht van wandelcoaching zit in het tastbaar en voelbaar maken van het onzichtbare.

apen en beren in het bos

Vanuit ons menszijn is er een natuurlijk verlangen om ergens bij te horen. Gedurende ons leven conformeren we ons voortdurend aan anderen om tot een saamhorigheid te komen. Wanneer we in groepsverband een wandeling gaan maken, en de meerderheid kiest voor de blauwe route, dan gaan we daarin mee omdat we daarmee het gevoel van ‘’erbij horen’’ en veiligheid creëren. Zelfs als het niet in harmonie is met dat wat we eigenlijk het liefste zouden willen blijven we toch maar al te vaak daar waar het (ogenschijnlijk) vertrouwd is. We willen vooral geen spelbreker zijn en alleen al de gedachte van een eenzame tocht door het bos doet de meesten al sidderen. Van de paden afwijken maakt ons onzeker en angstig, we weten immers niet wat we er tegenkomen. Emoties als twijfel, frustratie, boosheid, schuld, jaloezie of verdriet voelen we als weerstand die ons ervan weerhoudt een stap voor ons zelf te maken.

We kiezen voor het veilige, uitgestippelde pad omdat we: 

 

 • bang zijn voor kritiek van anderen
 • geen nee durven zeggen
 • onze eigen kwaliteiten niet zien
 • bang zijn om fouten te maken
 • voortdurend rekening houden met de verwachtingen van anderen
 • het moeilijk vinden om keuzes te maken
 • vastzitten in onze eigen denkpatronen en overtuigingen
 • het moeilijk vinden om grenzen aan te geven
 • een negatief zelfbeeld hebben
 • ons schamen voor onze kwetsbaarheden
 • ons focussen op eerdere negatieve ervaringen
 • een innige relatie hebben met de stem in ons hoofd allemaal apen en beren in het bos zien
pura-coaching-wandel-coach-hoogsensitief-bewustwording-groningen-scaled-e1690602029507

‘’In weerstand zit het vermogen om te groeien, je moet het alleen willen en durven zien’’

De natuur

Is een brug tussen denken en voelen

Tijdens wandelcoaching verbinden we ons niet alleen als mensen, bij het betreden van een natuurlijk gebied verbinden we ons ook met het groter geheel. We staan er niet altijd bij stil maar op het moment dat we een natuurlijke omgeving betreden verbinden we ons met iets dat groter is dan onszelf. En terwijl we het niet kunnen vastpakken dwingt dat grootse op zachte wijze een gevoel van ontzag af waarin we dankbaarheid kunnen ervaren. 

Mensen zijn onderdeel van deze grootsheid en met het bewandelen daarvan komen we terug bij onze natuurlijke staat van zijn, de kern van ons bestaan. We komen los van al datgeen wat ons in het dagelijks leven zo drijft en maar al te vaak voor obstakels zorgt. In de natuur is niets maar tegelijk vinden we daar ook alles wat we als mens zijn maar op ons levenspad zijn kwijtgeraakt.

voor wie is wandelcoaching?

Wandelcoaching is voor iedereen die nieuwsgierig is naar nieuwe wegen en open staat voor verandering.

Als de balans even zoek is

 • Je ervaart veel stress of zit in een burn-out
 • Je wilt graag ondersteuning in een periode van verlies en verdriet
 • Je wilt graag inzicht in jou belemmerende gedachtegang en overtuigingen
 • Je wilt beter leren omgaan met conflicten (innerlijke tegenstrijdigheden)
 • Je wilt leren je grenzen aan te geven
 • Je wilt werken aan een positief zelfbeeld
 • Je wilt graag meer structuur/daadkracht in je leven
 • Je wilt (meer) vertrouwen op het leven aan zich

Je bent hoogsensitief of denkt dit te zijn

 • Je wilt graag meer inzicht in je kwaliteiten en valkuilen
 • Je wilt graag meer inzicht in je eigen gedachtenpatronen
 • Je ervaart veel stress of zit in een burn/bore-out
 • Je voelt je onzeker en hebt de neiging alles te willen controleren
 • Je wilt leren je grenzen aan te geven, nee zeggen
 • Je wilt werken aan een gezond zelfbeeld waarin je mag zijn wie je bent
 • Je zit veel in je hoofd (piekeren)
 • Je bent gevoelig voor emoties,energie en sferen die je gemakkelijk overweldigen