pura-coaching-blad-6

individueel coaching

In harmonie met jezelf

Pura Coaching verzorgt individueel coaching voor HSP en persoonlijke ontwikkeling. Wandelcoaching is het al wandelend in gesprek gaan. Het is een vorm van coaching die tegenover de traditionele praktijkvorm een aantal bijzondere voordelen biedt. 

Diverse wetenschappelijke studies tonen aan dat het wandelen in de natuur een enorme boost geeft aan je mentale gesteldheid. Tijdens een wandeling in een natuurgebied wordt er dopamine en serotonine aangemaakt. Deze gelukshormonen hebben een positieve invloed op ons gevoel van geluk. Mensen die zich regelmatig ophouden in de natuur ervaren meer positieve emoties. Ze hebben meer zelfvertrouwen wat weer van invloed is op de eigenwaarde en zelfbeeld.

pura-coaching-hsp-wandel-coach-eext-drenthe..

de positieve psychologie & individueel coaching

De positieve psychologie is een tak binnen de psychologie waarbij de focus ligt op wat goed gaat. In plaats van op de klachten, richten we ons hierin op de krachten (sterke kanten, goede eigenschappen) en hoe je dit verder kunt uitbouwen. De positieve psychologie kent een aantal krachtige spelers die je helpen jezelf te onderzoeken om het beste uit jezelf te halen. Binnen alle coaching vormen word je begeleidt door een aantal van deze spelers: hoop, veerkracht, flow, nieuwsgierigheid, dankbaarheid, vertrouwen, verbondenheid, optimisme en spiritualiteit.

Wat is positieve psychologie niet? Alles goed praten wat krom is, weglachen of afdoen met: ”Geen zorgen, het komt wel goed!” Door je tegenslagen op een overdreven positieve manier te benaderen ontken je de realiteit en zeg je eigenlijk dat er geen ruimte is voor negatieve emoties als verdriet, wanhoop, frustratie of angst. Binnen de positieve psychologie mag alles er zijn maar leer je om op een positieve, oplossingsgerichte wijze naar je tegenslagen te kijken.

Tijdens individueel wandelcoaching krijg je naast de wandelsessies begeleiding vanuit een stappenplan. Werken vanuit dit plan maakt dat je op je pad blijft en draagt bij aan de bewustwording waarom je bijvoorbeeld: 

 

 • bang bent voor kritiek van anderen
 • geen nee durft te zeggen
 • je eigen kwaliteiten niet ziet
 • bang bent om fouten te maken
 • voortdurend rekening houdt met de verwachtingen van anderen
 • het moeilijk vindt om keuzes te maken
 • vastzit in eigen denkpatronen en overtuigingen
 • het moeilijk vindt om grenzen aan te geven
 • een negatief zelfbeeld hebt
 • gevoelens van schuld en schaamte ervaart
 • gevoelens van afwijzing ervaart

Individueel wandelcoaching is een laagdrempelige manier van coachen. Het naast elkaar wandelen brengt een gevoel van gelijkwaardigheid met zich mee. Daarnaast kent deze vorm geen ongemakkelijk oogcontact of stiltes.

De rust die we ervaren is van bijzondere betekenis omdat in die stilte vaak het eureka-moment ligt. Plotseling weet je het! De heldere inzichten krijgen door het inzetten van natuurlijke elementen een diepere lading. Dit kan leiden tot een verrassende creatieve manier van denken en oplossen. 

‘’In weerstand zit het vermogen om te groeien, je moet het alleen willen en durven zien’’

De natuur

Is een brug tussen denken en voelen

Bewustworden is een proces die je kunt vergelijken met het afpellen van een ui. Laagje voor laagje ga je van wie je denkt te moeten zijn (overtuigingen) naar wie je in essentie bent. Deze ontdekkingstocht stelt ons in staat ons eigen verhaal te bezien, bij te sturen, te herschrijven. 

Vanuit een holistische benadering kijken we naar de mens als één geheel. Jou menszijn kun je zien als een systeem die uit 5 niveaus bestaat: fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. De ontdekkingsreis naar binnen vraagt om het inzicht dat alle niveaus met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Wanneer er op één van de niveaus een blokkade of ongemak is heeft dit invloed op het hele systeem. 

voor wie is individueel coaching?

Wandelcoaching is voor iedereen die nieuwsgierig is naar nieuwe wegen en open staat voor verandering.

Je bent hoogsensitief of denkt dit te zijn

 • Je wilt graag meer inzicht in je kwaliteiten en valkuilen
 • Je wilt graag meer inzicht in je eigen gedachtenpatronen
 • Je ervaart veel stress of zit in een burn/bore-out
 • Je voelt je onzeker en hebt de neiging alles te willen controleren
 • Je wilt leren je grenzen aan te geven, nee zeggen
 • Je wilt werken aan een gezond zelfbeeld waarin je mag zijn wie je bent
 • Je zit veel in je hoofd (piekeren)
 • Je bent gevoelig voor emoties,energie en sferen die je gemakkelijk overweldigen

Als de balans even zoek is

 • Je ervaart veel stress of zit in een burn-out
 • Je wilt graag ondersteuning in een periode van verlies en verdriet
 • Je wilt graag inzicht in jou belemmerende gedachtegang en overtuigingen
 • Je wilt beter leren omgaan met conflicten (innerlijke tegenstrijdigheden)
 • Je wilt leren je grenzen aan te geven
 • Je wilt werken aan een positief zelfbeeld
 • Je wilt graag meer structuur/daadkracht in je leven
 • Je wilt (meer) vertrouwen op het leven aan zich