pura-coaching-blad-6

Het zelfbeeld

Wat we koesteren bepaalt wat we worden

Het beeld wat we van ons zelf hebben begint zich te vormen rond het eerste levensjaar. Deze bewustwording van een ‘’zelf’’ en de positieve of negatieve ontwikkeling daarvan wordt bepaald door (grotendeels) het gezin waarin we opgroeien en de invloeden van omgeving en samenleving. Het zelfbeeld is de verzameling van gedachten, overtuigingen en oordelen die je over jezelf hebt.

Mensen met een gezond positief zelfbeeld zijn opgegroeid in een omgeving van waarin ze gewaardeerd worden om wie ze zijn en niet alleen vanwege hun prestaties. Ze zijn opgegroeid met complimenten en positieve feedback. Mensen die een gezond zelfbeeld hebben accepteren zichzelf zoals ze zijn. Ze hebben een gezonde dosis eigenwaarde en zelfvertrouwen.

een negatief zelfbeeld

Mensen met een negatief zelfbeeld zijn mensen die zichzelf voortdurend bekritiseren en naar beneden halen Ze vergelijken zichzelf vaak met anderen die het volgens hen veel beter doen en praten zichzelf vaak een schuldgevoel aan: ‘’Het ligt aan mij.’’ Ze zijn onzeker, hebben weinig zelfvertrouwen en zijn gevoelig voor de kritiek van anderen. Het gevoel niets waard te zijn ligt voortdurend op de loer.

Als je opgroeit in een onstabiele omgeving met weinig waardering van je ouders, waar kritiek, afkeuring of straf op de voorgrond lag is de kans aanwezig dat je een negatief zelfbeeld ontwikkeld. Ook ervaringen in je jeugd zoals pesten en het buitengesloten worden van bijvoorbeeld vriendengroepen kunnen je zelfbeeld negatief beïnvloedden. 

Wanneer je wilt werken aan je zelfbeeld is het belangrijk de negatieve spiraal te doorbreken. De bewustwording van je eigen negatieve gedachtegang en gedragingen staan hierbij centraal. Binnen de coaching richten we ons op je kwaliteiten en positieve eigenschappen. Wat gaat er wel goed en hoe creëer je hier meer van. Door je aandacht te richten op wat wel goed gaat groeit je zelfvertrouwen en eigenwaarde. Werken aan een positiever zelfbeeld kan individueel en in groepswandelingen.